Wanita PERKIM Cawangan Baling

WANITA PERKIM

CAWANGAN BALING


PENGERUSI

Puan Hjh. Sarah @ Che Harah binti Yusof


TIMBALAN PENGERUSI

Puan Aminah binti Baharum


SETIAUSAHA

Puan Siti Zabedah binti Mat


BENDAHARI KEHORMAT

Puan Hjh. Che Su binti Puteh


AHLI JAWATANKUASA

Puan Sharifah binti Hashim

Puan Shakilawati binti Abd Halim

Puan Nor Hashimah binti Md Ariffin

Puan Hjh. Noraini binti Budin

Puan Aminah binti Daud

Puan Hjh. Wan Junaidah binti Wan Abd.Rahman

Puan Wan Som binti Wan Hussain

Puan Hjh. Maznah binti Abd. Majid

Puan Hjh. Norhayati binti Abdullah

Puan Hjh. Rokiah binti Salleh

Puan Norhasiah binti Ibrahim


JURUAUDIT

Puan Hjh. Radiah binti Hj. Sidek

Puan Hjh. Embun binti Hj. Harun