PERKIM Cawangan Pendang

CAWANGAN PENDANG


PENGERUSI TETAP

Encik Othman bin Hashim


PENGERUSI

Tuan Hj. Wan Zakaria bin Wan Chik


TIMBALAN PENGERUSI

Encik Salleh bin Othman


SETIAUSAHA

Puan Hjh. Rohani binti Salleh


BENDAHARI

Tuan Hj. Abdul Hamid bin Hj. Harun


AHLI JAWATANKUASA

Tuan Hj. Wan Lukman bin Wan Zakaria

Encik Abdul Hamid bin Man

Encik Aziz bin Salleh

Encik Sobri bin Yahaya


JURUAUDIT

Encik Mohamad bin Jaafar

Encik Sabri bin Yahya